Skontaktujemy się z Tobą do 24 godzin!

NowościPorady
18. April 2019

Praca zmianowa na Słowacji i jej benefity od 2019 roku

money-2724241_640

Trendy i styl życia szybko się zmieniały w ostatnich czasach. Wraz z tą zmianą zmienia się sposób, w jaki człowiek chce pracować. Obecnie nie patrzymy już na pracę jako źródło dochodu, dzięki któremu zaspokajamy nasze potrzeby. Wręcz przeciwnie, ludzie muszą teraz łączyć swoje życie osobiste z obowiązkami w pracy i szukać pracy, która im na to pozwala. Chcą być niezależni finansowo, ale jednocześnie ważny jest dla nich czas wolny, który chcą spedząć intensywnie i entuzjastycznie.

Powody, dla których ludzie wolą pracować na zmiany

W coraz to późniejszych latach nasze społeczeństwo decyduje się założyć rodzinę, większość aż po zakończeniu studiów i osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym. Chcą poświęcać się swojej pracy, jednocześnie spędzają mało czasu ze swoimi bliskimi. Szukają więc równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, którą właśnie im daje praca zmianowa. Kolejnym powodem sprzyjającym pracy na zmiany są wymagania pracodawcy. Bardzo często powodują one wypalenie zawodowe, któremu często towarzyszą różne problemy zdrowotne. W wielu zawodach wymaga się również ciągłego doskonalenia się, co oczywiście powiększa portfolio pracownika, natomiast wywiera również presję na pracowników. Praca zmianowa, dzięki której pracownik jest w stanie mieć więcej dni wolnych z rzędu, pozwala mu przełamać stres związany stricte z pracą i zadbać o zdrowie.

Korzyści z pracy zmianowej i ich regulacja prawna na Słowacji w 2019 roku

Praca zmianowa przynosi nie tylko więcej dni wolnych z rzędu, ale również profity w postaci wyższego wynagrodzenia, dzięki dodatkom za pracę w godzinach popołudniowych, nocnych, weekendy, czy święta. Dodatkowo, jeżeli weekend zbiegnie się ze świętami, pracownicy otrzymują podwójne dodatki – za święto oraz weekend. To samo dotyczy pracy w godzinach nocnych podczas weekendów oraz świąt. Nowelizacją Kodeksu Pracy zostały wszystkie dodatki podwyższone.

 

Dodatek za pracę w święta:
Dodatek do wynagrodzenia za pracę w święta został zwiększony z 50% na 100% średniego wynagrodzenia pracownika.

Dodatki za pracę w weekendy:
Nowy Kodeks Pracy mówi o następujących należnych dodatków za każdą przepracowaną godzinę:

  • Dodatek za pracę w sobotę:
    • od 1.01.2019 wynosi 25% minimalnego wynagrodzenia,
    • od 1.05.2019 będzie wynosić 50% minimalnego wynagrodzenia.
  • Dodatek za pracę w niedzielę:
    • od 1.01.2019 wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia,
    • od 1.05.2019 będzie wynosić 100% minimalnego wynagrodzenia.

Dodatek za pracę w nocy:
Za pracę w nocy uważa się zadania wykonywane między 22:00 a 6:00. Od 1. stycznia 2019 r. dopłata za pracę w nocy wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy. Jeśli pracownik wykonuje pracę w ciężkich, bądź szkodliwych warunkach dodatek wynosi 35%. Od 1. maja 2019 r. dodatek będzie wynosi 40% oraz 50% przy wykonywaniu pracy w ciężkich, bądź szkodliwych warunkach. Dodatki dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umowy o pracę.

Skorzystaj z możliwości pracy zmianowej
To, jak człowiek jest zadowolony ze swojej pracy, niewątpliwie wpływa również na jego życie prywatne. Jeżeli jest odpowiednio wynagradzany, wolny od stresujących sytuacji i ma wystarczająco wolnego czasu, nie tylko zwiększa się jakość jego życia, ale sama wydajność.

Share on facebook

Pokračujte v čítaní