Skontaktujemy się z Tobą do 24 godzin!

RekrutacjaPorady
30. August 2018

Wywiad z dwóch stron

Pohovor

Potencjalni kandydaci powinni przede wszystkim przygotować interesującą aplikację, wspartą referencjami od poprzednich pracodawców.

Najlepiej, jeśli napiszesz CV w języku polskim i języku obcym. Życiorys powinien być  pełen faktów, jasny, zwięzły. Konsultant powinien zadawać kandydatom najbardziej odpowiednie do stanowiska pytania w celu uzyskania wszelkich niezbędnych dodatkowych informacji. Pierwszy kontakt jest najważniejszy. Jeśli kandydat nie ma czasu na przeprowadzenie wstępnej rozmowy telefonicznej, najlepiej jest ustalić kolejny termin rozmowy, odpowiedni dla obu stron, kiedy rozmowa nie będzie zakłócana przez żadne czynniki zewnętrzne.

Ważne jest, aby motywować kandydata ofertą pracy od pierwszej chwili. W następnym etapie istotne jest, aby umówić się na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną, także kilkakrotnie upewnić się, że kandydat jest zdecydowany uczestniczyć w spotkaniu. Potwierdzenie e-mail bądź telefoniczne jest w tym przypadku właściwe.

Podczas osobistego spotkania najważniejszym zadaniem konsultanta jest stworzenie przyjaznej atmosfery, aby kandydat mógł pozbyć się początkowego stresu. Kandydat powinien się odpowiednio prezentować , posiadać ogólne informacje dotyczące potencjalnego pracodawcy i oferty pracy, o którą się ubiega. Równie ważne są szczegóły. Z pewnością należy unikać żucia gumy, zapachu papierosów, należy podtrzymywać kontakt wzrokowy, etc .. Oczywiście, odnosi się to również do rozmówcy, tj.osoby prowadzącej spotkanie. Ważne jest, aby zadać właściwe pytania, uzyskać od kandydata wszystkich informacji, wymaganych przez klienta. Z drugiej strony dobrze świadczy o kandydacie, jeśli sam zadaje pytania. To może wskazywać na rzeczywiste zainteresowanie kandydata.

Wywiad powinien prowadzić konsultant na tyle dynamicznie i efektywnie, na ile to możliwe. Ważne jest, aby kandydat poczuł, że konsultant traktuje go w sposób indywidualny, bez wygłaszania ogólnych, wyuczonych frazesów. Czasem niezbędne jest, aby wyjaśnić pewne kwestie w bardzo prosty sposób. Interakcja, wymiana opinii jest istotą wywiadu wysokiej jakości.

Po pomyślnym przeprowadzeniu rekrutacji i zatrudnieniu wskazanego kandydata istotne jest, aby konsultant pozostawał w kontakcie z pracownikiem. Dzięki temu konsultant zna wszystkie „za i przeciw”, których kandydat doświadcza na nowym stanowisku. Bazując na tym badaniu opinii możemy poprawiać jakość naszych usług. Podczas tworzenia bazy danych potencjalnych kandydatów konieczne jest, aby kandydaci, którzy nie spełniają oczekiwań klienta otrzymali informację zwrotną,dotyczącą decyzji pracodawcy, na przykład drogą mailową. Z drugiej strony nawet, jeśli kandydat nie spełnia oczekiwań w tym procesie rekrutacji dobrze jest skontaktować się z kandydatem i uzyskać dodatkowe informacje na potrzeby ewentualnych dalszych procesów rekrutacyjnych. To pomaga pracować efektywnie, oszczędza czas i może być wykorzystane przy okazji kolejnych projektów.

Powiedziałbym, że nie istnieje jedna prawidłowa struktura wywiadu. Mozna trzymać się podstawowego “szkieletu” wywiadu, ale każda rozmowa jest jednak autentyczna, niepowtarzalna i indywidualna. Jedna odpowiedź może zakwestionować wszelkie inne pytania. Dobrej jakości wywiad ma miejsce, kiedy konsultant zna wszystkie szczegóły dotyczące stanowiska, dzięki czemu może łatwo odpowiedzieć na pytania kandydataJeśli zdarzy sie sytuacja, kiedy konsultantjest w “gorszej sytuacji” i niezna odpowiedzi na pytanie kandydatata to nigdy nie możemy odpowiedzieć “nie wiem”. Raczej należy użyć: “Oczywiście postaram się dowiedzieć i Państwa poinformuję”. Równie ważna jest asertywna komunikacja, unikanie negatywnej konstrukcji pytań “.? Nie powinien Pan być zainteresowany tą pracą?” = Źle sformułowane pytanie. “Czy jesteś zainteresowany tą pracą?” = Prawidłowo sformułowane pytanie.

Wszyscy uczymy się na błędach własnych i innych osób. Po tym wszystkim, jak to mówią, że trudno jest na boisku treningowym, ale łatwej w walce…

Autor: Lenka Košibová

HR Specialist

Share on facebook

Pokračujte v čítaní